Feighet?

Huthayfa Abuserriya hadde et innlegg i lørdagens avis der han betegner Israels hær som verdens feigeste.