Skuffende av fylkestinget

Under debatten i fylkestinget den 17. desember fremmet jeg flere gode forslag som jeg hadde håpet å få støtte fra de andre partiene, men den gang ei.