De som drar til utlandet

Nå må myndighetene gripe inn. Lokale folk reiser ut for å krige for en fremmed makt.