• Styret i Knutepunkt Sørlandet gjorde torsdag sitt vedtak om å utrede kommunesammenslåing. Her er styreleder og ordfører i Søgne, Åse Severinsen (H) som ledet møtet. Videre fra venstre: ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), ordfører i Vennesla, Torhild Bransdal (KrF), varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF) og ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn (H).

Vennesla er bremsen

Skulle Vennesla si ja til en stor-kommune, kommer den. Men i dag er det ingenting som tyder på at det svaret vil komme ut av Torhild Bransdals munn.