På Agder har vi to sentralsykehus lokalisert med sju mils mellomrom. Etter sterkt press fra legene på Aust-Agder Sentralsjukehus (ASA) gikk det felles somatikkplanutvalget for Agder-fylkene — som skal forsøke å samordne utbyggingen av spesialiteter ved de to sentralsykehusene - med på å bygge opp en full beredskap for den medisinske spesialiteten nevrologi også ved ASA. Fra før av er det bygget ut en beredskap ved Vest-Agder Sentralsykehus (VAS).Til grunn for beslutningen lå det en utredning fra legene som konkluderte med at merkostnadene ville bli kr 800.000. Nå har økonomiprofessor Trond Bjørnenak ved HiA laget en utredning som viser at merkostnadene vil bli fem millioner kroner. Lokalpolitikerne er opprørt og føler seg lurt, og professoren konstaterer kynisk at legene har egeninteresser i å bygge opp et bredere fagmiljø på sitt sykehus. Han peker også på at en vesentlig årsak til at norsk helsevesen synes å være et bunnløst sluk, er at det parallelt bygges opp en stadig bredere spesialisering ved flere sykehus.Vi kan gå ut fra at nevrologiskandalen ikke ville ha skjedd under en statlig koordinering og styring. Tiden for sykehusreformen var åpenbart overmoden.