Saker må behandles raskere

KRIMINALITET: Dagens straffeprosess anviser på noen punkter en unødig omstendelig behandlingsmåte.