Obama er ingen Moses

Det er mer enn 50 år siden USA var det landet mange fortsatt tror det igjen skal bli. Bush jr. er ikk problemet. Det er USA.