Baneheiasaken

Etter at Høyesterett avsa rettskraftig dom i Baneheiasaken 26. august 2002, slettet politiet deler av bevismaterialet, som Viggo Kristiansens forsvarer nå vil ha tak i med sikte på nye undersøkelser.