Unges psykiske helse

410 stillinger I kommunalt psykisk helsearbeid ble kuttet allerede første året etter at den tiårige opptrappingsplanen ble avsluttet i 2008.