Viktig, men urealistisk

Det er et viktig arbeid kvinnepanelet har gjort med å lage oversikt over norske likestillingsutfordringer.