En tale om håp

Tildelingen av Nobels fredspris til Barack Obama har vært omstridt. Prisvinneren unnlot ikke å ta opp dette i sin takketale under prisutdelingen i Oslo i går.