• UTBYGGING: Jernbaneforum Sør er ikke fornøyd med jernbanesatsingen i nylig fremlagte NTP – planleggingen av sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og kystbane til Kristiansand og Egersund blir ytterligere forsinket – kanskje hele 10 år. FOTO: ARKIV

Vi trakk vinnerloddet, men ble snytt for gevinsten

Kystbanen kan bli ytterligere forsinket — kanskje hele 10 år.