Sykehus trenger lokal ledelse

Vi mener det må innføres stedlig ledelse på alle sykehus og større sykehusavdelinger.