• skole - eksamen (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Anonymitet til besvær

Elever fortjener å bli tatt på alvor — fortjener ikke lærerne det samme?