• SAMFUNNSUTVIKLING: Kirkens Bymisjon mener at kirken må flytte fokus bort fra internkirkelige debatter om seksualmoral. Blikket må løftes fra kategorier som homo/hetero. FOTO: Scanpix

Fra samlivsetikk til fokus på fordeling og miljø

Blikket må løftes fra kategorier som homo/hetero.