• asylbarn.jpg FOTO: ARKIV

Brutal og uverdig behandling av barn

Innsender er papirløs flyktning og ønsker sterkere fokus på asylbarnas vanskelige situasjon — også i vår region.