Klart vi støtter forskningen!

Når man leste et innlegg som var på trykk her for noen dager siden, kunne man få inntrykket av at Vest-Agder-museet er lite interessert i forskning.