• Det er like lite poeng i å forby tigging som det er i å forby andre ting, hevder artikkelforfatteren. Ulovlig er ikke synonymt med ikke–eksisterende FOTO: ARKIV

Illiberal forbudstenkning

Forbud er ingen langsiktig løsning. Med et allerede resursmanglende politi og tilstrømning av tiggere til Sørlandet, må vi forsøke å tilrettelegge for en langsiktig løsning.