Kirken må alltid leve med spenninger

Kirken må alltid være underveis. Det er ikke markedstilpasning når vi leser Bibelens med dagens forståelsesbriller.