• Aller helst vil vi ha et fellesfag der det er mer likeverd mellom ulike religioner og livssyn, mener artikkelforfatteren, og står fast ved at det må innføres gode muligheter for fritak for mer kristendomsundervisning. FOTO: SCANPIX

Når livssynspolitikk blir hestehandel

Under Stortingets trontaledebatt forrige uke innrømmet Venstres leder Trine Skei Grande at partiet «kjøpte vern av Lofoten og betalte KrF med livssynspolitikk».