Om kloakkutslipp og anstendighet

Tiggerdebatten: Enkelte folkevalgte vil med åpne øyne fortsatt tilrettelegge for at gatene skal være utrygge for gammel og ung.