Edvardsen, Ap og retten til liv

Liv ansees som et middel og ikke en rettighet.