Dagens folkestyre er en illusjon

Innsender mener demokratiet er en foreldet styreform.