Endelig gjennombrudd

En sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er nødvendig for at toget skal kunne bli en kraftfull konkurrent i fremtiden til fly og privatbilisme.