Arbeiderpartiet støtter ulovlig overvåkning!

Storebror følger alle dine elektroniske spor.