Kristiansand vil komme bedre ut med Høyre i regjering!

Det er helt urimelig at Høyre kritiseres for at vi ikke garanterer statlig investeringsstøtte til bybaneprosjkter i Kristiansand.