Ett anlegg holder

Tankanlegget på Kroodden styrer uansett mot avvikling, og naturperlen Odderøya bør brukes til andre formål.