Berre eit foster

Det er djupt krenkjande for alle funksjonshemma og born med Downs å vekse opp i eit samfunn der dei stadig skal få høyre få høgare hald: Det var betre for oss alle at du ikkje vart fødd.