Honnør til biskopen

I eit land med religionsfridom må det vere rom for og like rettar for alle som følgjer norsk lov.