Blågestads ville menn på gaupejakt

Jeg vil anbefale Blågestad å melde seg på et jegerprøvekurs.