Skadet fugl

En oppklaringsrunde fra de ansvarlige parter hadde vært ønskelig.