Lokalisering i Lillesand?

Jeg vil jobbe for at en eventuell ny borgerlig regjering prioriterer fengsel til landsdelen.