• gaupefamilie (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Gaupejakt – et personlig ansvar

Naturvernforbundet i Vest-Agder mener de store rovdyrene har en selvfølgelig og svært viktig plass i et intakt økosystem særlig sett i forhold til en sunn hjorteviltbestand.