Har nærpolitiet ei framtid?

Noreg har i dag eit særs desentralisert politi, det har brei politisk forankring. Trass i det har ein dei siste åra sett meir og meir sentralisering.