Eit tøffare arbeidsliv

Høgre og Venstre har også foreslått at vi skal få faste reglar for kor lenge ei sjukmelding skal vare og har rekna med ei stor innsparing på det.