Om å bære ved til bålet

I rekken av konfrontasjoner som Arvid Grundekjøn har målbært siden han satte seg i ordførerstolen, er også denne til skade for Kristiansand.