Viktig inngripen

Kommunal— og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har kommet på banen i saken om kommunene som vil flytte fra Aust- til Vest-Agder.