FNs internasjonale eldredag 1. oktober

La oss bruke FNs eldredag til å minne politikerne om at mer enn en million mennesker over 60 år i Norge har stemmerett.