• RESPONSTID: Kommunal vetorett kan hindre en effektiv omorganisering av politiet. I mellomtiden bør politimester Kirsten Lindberg innføre responstid for politiet. FOTO: Lars Hoen

En kommunal vetorett

Noen tror at et stengt lensmannskontor uten bemanning gir trygghet. Det er i så tilfelle overtro.