Vei og møteulykker

Torsdag ble en dag preget av ulykker på norske veier. I alt 19 mennesker – fire barn og 15 voksne – ble sendt til sykehus etter flere alvorlige kollisjoner.