Nikkelverket er 100 år (III)

Tidene og teknologiene skifter. Miljøutslippene blir over tid redusert, slik at det i dag ikke siver ut mer metaller til sjø enn det Otra vasker med seg årlig fra grus og jord.