Byen og Sørlandsparken, dagen og fremtiden

Sørlandsparken har vekstpotensial som primært må knyttes til eksisterende handelsvirksomhet, samt industri og verksted, og har økt betydning for lager og logistikk. Som virkemiddel for å «tvinge» handelen tilbake til Kvadraturen, er bompenger skivebom.