Havna og bykassa

Torsdag ble ankesaken mellom Fjord Line og Kristiansand havn KF avsluttet. Som kjent skal Agder lagmannsrett ta stilling til om havna gjorde seg erstatningspliktig overfor Fjord Line ved å nekte rederiet å seile med Fjord Cat sommersesongen 2009.