Uforståelig av havna

Det er uforståelig at havna pålegger et veteranskip med så spesiell status, satt i stand for å hedre krigsseilerne og drevet av frivillige, en slik avgift.