Klimaforhandlinger på lavbluss

Til tross for at alle innser at problemet er globalt, er det liten balanse i viljen til å ta ansvar.