Bibelen og livet

Jeg er klar over forskjellen på utviklingsteorien og abiogenese, teorier om hvordan livet ble til.