«Trygghet – når du trenger det mest?»

Sykehusdebatten medfører økt uforutsigbarhet for pasientene.