Kampen om maten

Ifølge Verdensbanken har prisene på livsnødvendige matvarer steget 36 prosent siste året. Prisstigningen har tvunget 44 millioner flere mennesker ut i ekstrem fattigdom. 1,3 milliarder lever nå under FNs fattigdomsgrense på sju kroner dagen per person.