Alvorlig svikt

Statens helsetilsyn i Vest-Agder har åpnet tilsynssak i forbindelse med fire nye selvmord ved Sørlandet sykehus.