Vestens innsats

Jeg har nettopp lest Sverre Opedals stykke om da Willoch ble intervjuet av NrK Ekko om årsaker til terrorisme mot Vesten (fvn.23/1-15, side 35). Det var fælt!